تیله

مرگ

یک ثانیه کافی بود

آغشته به بوی هراس انگیز دود

و هزاران فریاد ترس خورده خفه در گلو...

و دست های مرگ  بر پیشانیم

بین دیوار های آجری خیس حیات بر زمین نشستم 

و گریستم

و گریستم

و گریستم... و نفس کشیدم از آغاز

+   ِA.M ; ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; ٢٤ شهریور ۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir