تیله

چه کسی؟

تکه پاره ها را
چه کسی
با سوزن های سخت و زنگ زده
و نخ های کهنه رنگارنگ
دوباره به هم خواهد دوخت؟
جای قدم های گم شده سرگردان را
بر زمین سخت خاکی

چه کسی پاک خواهد کرد؟

چه کسی غبار وحشت باز نگشتن را

از راه های کهنه

خواهد زدود؟

چه کسی میداند که چه باید کرد؟

با کوله بار غمگین روز های از یاد رفته

همچنان سنگین مثل سنگ

بر شانه های نحیف آنکه نمیتواند فراموش کند...

کیست که به حرف های نزده

اشک های نریخته

و گام های برنداشته 

فکر کند ....

 

 

 

؛ و چون تندیسی بی ثبات بر پایه های ماسه به خاک در میغلطی....؛ 

+   ِA.M ; ٩:٠٥ ‎ب.ظ ; ٢٩ فروردین ۱۳۸٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir