تیله

شراب و radio head !

" خاطرات من

قاب شده....."

 

خاطرات من اما

بی قاب و خاک گرفته

در پس  دیوارهای آجری کهنه

پنهان اند و باز

شب ها خوابم نمیبرد..

**

نه رنگی و

نه پنجره ای

نه روزنه ای حتی

نه هیچ چیز و

همه چیز

در هزار توی هزار دخمه مرطوب

از پس سال ها

تکرار می شود.....

پنجره ای هم اگر باشد

بسته است حتما

از پنجره های باز می ترسم

و شب ها

به  بی شمار رویای سرگردان و مبهوت

آویزان می شوم

تا خود صبح

و صبح

چشم هایم در صورت بی رنگم ته نشین شده اند

چه کسی به من گفت که رنگ چشم هایم را دوست می دارد؟؟

                                                                                          کدام رنگ؟؟؟؟

 

 

 

+   ِA.M ; ٩:٠٥ ‎ب.ظ ; ٤ مهر ۱۳۸٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir