تیله

The last chance

تمام دیروز تو یه حالت خواب آلود منگولانه غل غل زدم . حتی نفهمیدم عصر چه جوری تا خونه رانندگی کردم ! اما از اونجا که ( کما فی السابق) همیشه یه جای کار می لنگه وقتی رسیدم خونه خواب از سرم پرید!!!! بعدش همین طور که داشتم سالاد درست می کردم ( برای من خودش حرکت عظیمیه!) یکی از این چینی های منگول در زد با یه ساک پر از DVD . به به . نتیجه این شد که چهار زانو نشستم و سط تخت و در حال لمبوندن یه ظرف گنده سالاد فیلم Harvey last chance رو دیدم....

البته من زیاد به فیلم های آمریکایی اعتقاد ندارم ( چون مهم نیست اوضاع تو فیلم چه قدر خیط باشه...آخرش همیشه خوب تموم میشه!!) ولی از فیلمش خوشم اومد.

امروز ۵ شنبه ست و نتیجتا ٢ روز  کلنجار با تمامی اجزاء موجود در جهان در پیش . به به...

+   ِA.M ; ٩:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۱ تیر ۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir