تیله

میوه ممنوعه؟!!!!ممنوع میوه ای؟!!!

دوباره از اول...فیلمو بر می گردونیم عقب و همه تجربه کرده ها رو دوباره تجربه میکنیم...همه حرف های هزار بار گفته شده رو دوباره تکرار می کنیم و همه سوال های هفتاد هزار بار برسیده شده رو دوباره میبرسیم...

از اول...

میوه ممنوعه ( که گویا یه چیزی تو مایه های سیب بوده هر چند که به نظر من هندونه وسوسه انگیز تره!) تو بشقاب رو میز

شکم بیچاره قار و قور میکنه

و تو سال های سال اونجا می ایستی

خیره به میوه

و گیج و بی حوصله از ذهن مریضی که یه بند و بی وقفه  مزخرفات همیشگی رو تکرار می کنه .

دنبال آخر قصه نگردین... آخر نداره

 

P.S : من امروز زیاد حالم خوب نیست.دری وری نوشتن هم هیچ اشکالی نداره. آدمیزاد آزاد آفریده شده.

+   ِA.M ; ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱٧ امرداد ۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir