و ی ر ا ن ه

 

بوی آوار گرفته ام ... بس که مرا زیر نگاه سرزنش آمیزت له کردی

 

و پاره پاره های  قصه ام

غرق خاک اند

.

.

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید

ghargh................hhmmmmmmmmmm