در هیچ مطلقی که غوطه می زنم درش....

همان که گاه سکوتی بر هم میزندش

یا که خطوط را دو برابر می کند 

ومملو از ته سیگار های کثیف است....

در این هیچ مطلق ممنوع نوشتن

/ 3 نظر / 16 بازدید
نسیم

دلم واسه گپ زدن باهات تنگ شده بچه[قلب]