ت ر س

خشم صدایت را بو می کشم

و ذرات ریز اندوه را بر پوست تنت

...

کلماتم را آرام آرام در مشت های بسته ام له میکنم

و دوباره شکل می دهم

و دوباره له می کنم

و شکل می دهم

.

.

با من حرف نمی زنی

و میل فراموشی در من بیداد می کند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
3584

وبلاگ قشنگی داری تبریک