نوروز با اعمال شاقه!

یه نفری تصمیم گرفت امسال دختر خوبی باشه و  تو خونه قد قربیلش هفت سین بذاره ( هر چند که عید میره پیش مامانش و خونه مذکورخالی میمونه) ...و اما هفت سین چیدن همون و تو ترافیک ٣ ساعت رانندگی تا میدون جمال عبد الناصر همون و یک ساعت با کفش پاشنه بلند تلو تلو خوردن و از این و اون آدرس پرسیدن همون....و سر انجام جوینده یابنده است ( یافته ها عبارتند از سبزه و سماق و سمنو و سنجد و ماهی قرمز) البته با اعمال شاقه!! در حال حاضر دو تا ماهی گرد گامبالو تو خونه قد قربیل توی ظرف سالاد خوری  روی میزن!!و سفره هفت سین امشب چیده میشه...

/ 2 نظر / 4 بازدید