• خواب از لا به لای انگشت هایم می سرد باز و این بیداری ازار دهنده نفرین شده لعنتی......

زمانی مینوشتم در مستی فقط....ببین به کجا رسیده ام که از زور هوشیاری نوشتنم می اید........ 

/ 0 نظر / 9 بازدید