متاسفم

نسیم...عزیزم...دردی که کشیدی و داری میکشی رو کاملا می فهمم. منم باهات درد میکشم.  خیلی متاسفم که زمانی که بهم احتیاج داری اونجا نیستم که محکم بغلت کنم..حتی نمی تونم تسکینت بدم...خیلی متاسفم.

/ 3 نظر / 2 بازدید
امید

جای قلم توانای شما در حرفه‌ای‌ترین جامعه مجازی ایرانی‌ها خالی‌ست ...

نسیم

مرسی آویشن جان