کافه شوکا

یه جایی بود ..درست مثل کافه شوکا. با این تفاوت که میز ها خط خطی نبودن و خبری از حصیر بشت بنجره ها نبود. هر چند که آفتاب همون آفتاب بود..گرم و گرد .

و ته مونده های کمرنگ حسی که چند سال بیش می شد باهاش نفس کشید و خوشحال بود....

/ 3 نظر / 8 بازدید