The last chance

تمام دیروز تو یه حالت خواب آلود منگولانه غل غل زدم . حتی نفهمیدم عصر چه جوری تا خونه رانندگی کردم ! اما از اونجا که ( کما فی السابق) همیشه یه جای کار می لنگه وقتی رسیدم خونه خواب از سرم پرید!!!! بعدش همین طور که داشتم سالاد درست می کردم ( برای من خودش حرکت عظیمیه!) یکی از این چینی های منگول در زد با یه ساک پر از DVD . به به . نتیجه این شد که چهار زانو نشستم و سط تخت و در حال لمبوندن یه ظرف گنده سالاد فیلم Harvey last chance رو دیدم....

البته من زیاد به فیلم های آمریکایی اعتقاد ندارم ( چون مهم نیست اوضاع تو فیلم چه قدر خیط باشه...آخرش همیشه خوب تموم میشه!!) ولی از فیلمش خوشم اومد.

امروز ۵ شنبه ست و نتیجتا ٢ روز  کلنجار با تمامی اجزاء موجود در جهان در پیش . به به...

/ 4 نظر / 8 بازدید
...

.... ... .. تو کجای زندگی هستی؟

....

به قول مادرت ... در تضادها غوطه ور پس کلا گیج می زنیم.. مدینه فاضلت کجاست...؟ نکنه تو هم مثل همه آدمهای پارادوکس دار لذت می بری که تردید داری..

اتانول

اصولا فیلم های امریکایی هم زیاد با پایان به اصطلاح خیط تموم می شن. من می تونم مثال بزنم به تعداد فراوان. یه کم انصاف چاشنی سخن می شه سالاد خوشمزه ی حقیقت[نیشخند]

اتانول

در جواب دوست خوبمون ... < مگه زندگی جایی هم واسو بودن داره؟[متفکر][نیشخند]