زندان

چشم بند ها را دوباره می بندم

هوا خوری تمام

به نظرم ولی

زوالم  به قدر چند دقیقه آفتاب به تعویق افتاده باشد....

/ 1 نظر / 6 بازدید
آوید

وای شنان محشره این