ابهام

و تو چه دروغ زیبایی بودی برای زیستن....

کجایی؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 11 بازدید
حمید

سلام همین دروغ بود که موجب ادامه ی زندگی شد. اما زیبائی در دروغ نیست. هرچند حقیقت کریه باشد اما زیباتر از فریب دروغهاست. و بیهودگی...درست میگوئی. رها کردن را "اگر" بلد بودیم... و باز هم سکوت شاید راه بهتری باشد وقتی تمرکزی بر نا گفته ها نمانده. از بس تلمبار شده اند...کوه و کاش از آدمها بی صداقت چیزی نمیماند نه با دروغ. و جاده و باد و وسوسه ی سقوط... و چه زیبا نوشتی که چهر دیواریها تعقیبم میکنند...عالیست. میفهمم پرواز هم حس زیبائیست در نوشته ات. نام بلاگت منرا یاد کودکیم انداخت. خیلی تیله داشتم و دوستشان داشتم. مخصوصا شش پرهای رنگارنگ را. میرفتیم وسط کوچه هلشان میدادیم روی خاکها...میبردیم یا میباختیم آنها را... اما در کل هنوز زندگی را نباخته بودیم. حیف دنیا برنده ندارد. مخصوصا اگر صادق بمانی... بسیار زیباست نوشته های شما. میخوانمشان سلامت باشید

کی.............؟