خواب میبینم باز...خواب راه های ساکت بی انتها ی مه آلوده مبهم

و پاهایم انگار که مال من نباشند

                     با آن قدم های کند مردد

تو را ولی ... می خواهمت

با من باش

/ 1 نظر / 7 بازدید
..

to nisti va insan tamam e om r dari mishavad basteh