فاصله ها

از سکوت تا حس تنهایی چه قدر راه است؟

بی وقفه اگر بروی...

از خشم تا سکوت؟

از ابر های سفید براکنده تا باران؟

از آغاز تا انتها؟

از درد تا اشک؟

....

 

P.S : جواب سوال های بالا رو نمی دونم ولی از دم در خونه من تا تهش دقیقا ١۴ قدمه ... و از جایی که نشستم و شب رو تماشا کردم تا صدای جیر جیرک ها فقظ چند نفس...

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
.......

می بینم که اوضاعت درامه.. دچار بحران هویت داری می شی.. از پریود فکری بهتره؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نسیم

آویشن بابا یه ذره هپی باش!