تولد...

از 31 سالگیم چیزی نمانده . امسال این چمدان را بی قفل رها میکنم در جریان خروشان آب و رفتن اش را تماشا میکنم. هیچ چیز را هم در جیب هایم پنهان نمی کنم.قول..

.................همه تکه ها را به سنگ می بندم ................

/ 2 نظر / 15 بازدید

..........

hamidoo

چه خوب بود این با وجود کوتاهیش...