چمدان...

جمع می کنم

سی و یک سال تمام را

تکه تکه تا می کنم  برای چمدان های مغموم..

×××

می روم

و چه طعم شور غریبی دارد این ر ف ت ن

 

/ 0 نظر / 6 بازدید