خواب های عرق کرده  را که آشفته کردی
بماند
لحظه های ان همه خاطره رنگی   را که   تکه پاره رها کردی
باز هم بماند ، بماند
  
حرف ها را که حبس کردی در سکوت کثیف پیش از دروغ  
بماند
مفهوم عشق را که به ... دادی
بماند ، بماند ، بماند
.....
سکوتت را نشکنی حالا
دیر شده
سکوت کن تا همیشه لحظه ها
که رویا های  من  را نفروشی به حرف گزافی....
سکوت کن
سکوت
....................................................
 
 
 
 
/ 0 نظر / 7 بازدید