هیسسسسسسسس خفه.صدا نشنوم..!

در این جهان چیزی بدتر از سکوت هم هست؟ با من باید حرف زد

"آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد

جز درک حس زنده بودن

از تو چه می خواهد؟

حرفی به من بزن

من در پناه پنجره ام

با آفتاب رابطه دارم.."

 

مردم...آخ

/ 2 نظر / 3 بازدید
نسیم

نه هیچی بدتر از سکوت نیست![ناراحت]

آوید

به نظر منم سکوت بده نمی تونم تحملش کنم اما از اون بد تر انتخاب بی مورد و بی انجام و بی انگیزه شه.فقط واسه اینکه تنها نباشی اونوقت اونجا که باید خالی باشه تا اونی که هم گوش میکنه و هم حرف میزنه بیاد توش همیشه بوسیله قوای متخاصم اشغاله!