ذهنم....

خواب های آشفته می بیند بس که کلمات سخت را هجی کرده

بس که مفاهیم بیهوده پیچیده را

هی گره زده و از نو باز کرده

××××

و مایوسانه خودش را تکرار می کند

/ 1 نظر / 7 بازدید
آوید

kalamat sakht ra heji nakon harchand to ke migooishan shabihe sher mishavand .har tekrar zehnat sarshar zibaii o omid ast.