گفت:" درخت ها ایستاده می میرند..."

 و من فکر کردم  : شاید من درخت باشم...؟ چرا که همه این سال ها را ایستاده گریسته ام ....

/ 5 نظر / 8 بازدید
مهیار

...صدایم کن، از پشت نفس های گل ابریشم...

آوید میرشکرائی

ای شنان ای شنان ای شنان ایستاده زندگی کن.خوابیده رویا ببین.زندگی روئیدن و بالیدن عاشقانه ایست این میان. عاشق و بیقرارتم.مامانه

ابیا

کاش می شد هم ایستاده گریست هم ایستاده مرد!