ا ض ط ر ا ب

خ و ا ب

ا ن د و ه

س ر م ا

ک و ف ت

ز ه ر م ا ر

د ر د ب ی د ر م و ن

/ 2 نظر / 3 بازدید
نسیم

[ناراحت] اینجوری چرا شدی باز؟

ابیا

چرا این قد نا امیدانه!!!