پنجشنبه طلایی

قصه تکراری هر هفته : روز پنجشنبه ست و داری فکر میکنی که ۴۸ ساعت آینده رو چه جوری بگذرونی که حالت کم تر گرفته بشه...نکته جالب اینه که حافظه موبایلت پر از شماره آدم هایی یه که از نظر فرهنگی بهشون میگن ؛دوست؛ ولی رو هیچ کدومشون نمیشه حساب کرد .اینجا همه آدم ها انقدر مهم ان که وقتی برای این مسخره بازی ها ندارن ...آخر هفته باید به تلاش برای نجات جهان هستی بگذره. ..!!!

به جهنم!!!منم خودمو میبرم گردش ..

این دورو ورا خبری از شور و حال دم عید نیست ..نه سبزه ای نه ماهی قرمزی نه عیدی ای...

/ 1 نظر / 4 بازدید
یکی بود یکی نبود

یک سری زدم دیدم نظری به نظرات اضافه تر نگشته و از نظر قبلی ام دلشاد شدم که عند واقعیت به نظر میرسد. از تحسین خود که بگذریم تکرار مکررات در این زندگی زمینی که چه خوب و چه بد به عادت تبدیل می شود , اما خود این عادت عادت نمی شود و دل آدمیزاد به تغییر و تنوع مایل می شود که این تغییر کرن هم تنها ثبات است . این مطالب که محتوایی جالب است و قابل تامل در اینجا شاید زیاد مطابقتی به موضوع نداشته لذا بسنده می کنیم