""پیامت را شنیدم

شوریده و شیدا....""

 

 

 

 

 

پیامت را شنیدم

و دهانم پر شد از هر چه تلخی تلخ در این جهان

و گریستم ..... دوباره گریستم ...از آغاز

 

بی زحمت برگرد همون جایی که بودی... یه کاری بکن که نه دیگه ببینمت .. نه صداتو بشنوم.. اگه خواستی بمیری هم لطفا به بقیه بسبر خبر مرگتو برام نیارن.... میخوام حضورتو تو این دنیا فراموش کنم...تو یه دروغ گنده ای.. ارزش به یاد آوردن رو نداری..

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
اتانول

مهم اینه که آدم بتونه هستی یک وجود رو با وجود هستیش فراموش کنه و این قدرت رو همه یانسانها دارن. بحث سر انتخاب صحیح یا نادرسته

اتانول

* همه ی انسانها * تصحیح غلت املایی نظر [نیشخند][خجالت]

اتانول

[تعجب][قهقهه] غلط رو ببین نوشتم ( غلت ) شد فلسفه[نیشخند] غلطی که ذاتش غلط بود[رویا]