ترس از سکوت 

می اید

و من اندام خفته تو را در ابهام می پیچم

ما از کجا وا ماندیم؟ 

که من تو را دوست می داشتم

و دوست می داشتم

....

/ 0 نظر / 15 بازدید