مامانه

 

حرفامون  بای تلفن تموم شد اومدیم خداحافظی کنیم.

به مامانه گفتم :" مواظب خودت باش"

مامانه گفت : " تو مواظب خودت باش" ( یه کم نگران جنون ادواری منه که تو یه همچین وقت هایی می زنه بالا)

گفتم : " نگران نباش . بوست من کلفته" ( خواهش می کنم سعی کنین جمله رو درست بخونین که هیچ جور سو ء تفاهمی بیش نیاد) 

جواب داد : " امیدوارم دیگه نخوای امتحانش کنی "!!!!!!!!!!!!!

گاهی وقت ها بد جوری حاضر جواب می شه!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
نسیم

ببخشید که اون تورو زاییده ها!

اتانول

من جمله رو کاملا درست خوندم و هیچ فکر دیگه ای هم نکردم[نیشخند] واسه این پست ها از این بهتر بلد نیستم نظر بدم آخه تقریبا هیچ جمله اش به من ( به عنوان یه خوننده ) ربطی نداشت[پلک]