در آستان سقوطم باز

با دستهای گشوده و

  این آگاهی  مجاب شده متروک 

و پاهایم...

آخ پاهایم  , دیگر سرمای زمستان را تحقیر نمی کنند

/ 1 نظر / 9 بازدید

g o o o d f o r .......hhmmmmmm