کسی نیست که به سکوت تو گوش کند...

؛؛حرفی به من بزن
آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد
جز درک حس زنده بودن از تو چه میخواهد؟؛؛

/ 2 نظر / 8 بازدید
یکی بود یکی نبود

حرفی زدم که نگویی خاموشم ,‌خاموش بودم که نخواستی بشنوی سخنم , سکوتت را شکستم , تو بشکستی سخنم , آ خر تو را درک کی توان کرد ؟

مهدی هومن

كوتاه و پر كلام چون فصل روزگار برنده چون نفير آواز پايدار [گل] موفق باشيد