نفس هایم را در دست هایت گرم  کن

و سر انگشت های مردانه ات را بر خراش های تیزی بکش

که کابوس سرخ تیغ های فراموش شده اند...

×××

فراموشی اما چه قیمت گزافی دارد

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
i miss your madness

چقدر خوب هست مستی.. اینک گریزم چه بیهوده است.. ..