سقوط

سر میز ناهار  گفت : فضا خیلی عجیب غریبه. اگه تو فضا سقوط کنی سقوطت هرگز تموم نمیشه. تا ابد ادامه بیدا می کنه... و من یه دفعه یاد یکی از کتاب های ری برادبری افتادم: سفینه هه تو فضا تیکه تیکه می شه و آدم های توش هر کدوم به سمتی از فضا برتاب می شن. در همون حال به مکالمات رادیو یی شون با هم ادامه می دن... تو چند دقیقه بایانی هستی شون.

یکی از اونا به بقیه می گه که داره به طرف کره زمین سقوط می کنه و حتما وقتی به جو زمین برسه مثل یه شهاب سنگ می سوزه. ..چند دقیقه بعد رو کره زمین یه دختر بچه به شهابی که در حال سقوطه نگاه می کنه. مامانش میگه : زود باش یه آرزو کن!

 

سوال: من کدوم یکی از شخصیت های اون قصه ام؟ یارو که داره سقوط می کنه؟ بچه هه که سقوط شهاب رو نگاه می کنه؟ یا مامانش؟؟؟؟؟؟؟؟

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
نسیم

خودت چی دوست داری؟ لابد مامانش[نیشخند]