سرت را اگر بلند کنی

که ببینند ات

گلوله هایشان صورتت را له می کنند...

پس یادت نرود

که دلخوشی های کودکانه ان را در مشتت نگه نداری

و نگاهت همیشه به زیر قدم هایت دوخته باشد

و

وحشت هم فراموش نشود....

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید