به نفسی عمیق

   لا به لای بوی عاشقانه لباس های شسته

                         دل بسته ام...

""مرا پناه دهید ای زنان ساده کامل

که رخت های شسته در آغوش دود های معطر

بر بام های آفتابیتان تاب می خورتد...""

/ 0 نظر / 5 بازدید