ایهااااااااااااااااااااااااام

بر تکه تکه های  شکسته ذهن  ام راه میروم

 به ناچار

(چه بستر رنگینی)

و افکارم پاهایم را پاره پاره کرده اند ..  تیز تیز 

این است که طنین صدایت آزارم می دهد...

و می گویم سکوت کنی

به دل نگیر ..  من از اول هم می دانستم این قصه تکراری ست

/ 0 نظر / 8 بازدید