از بیگانگی انزوایم به ستوه آمده ام

حرف بزن با من 

/ 1 نظر / 20 بازدید
س

به ستوه نیا . همان جا بهترین جا ست نسبت به اینجا. اگر در اینجا میبودی به جرم آن ژیاله اکنون در زندان بودی. شاد باشید.