تنهایی...

اگه ۵ شنبه شب ها تو خونه می مونی

اگه همیشه یه چیزی تو سوپر مارکت جا می ذاری

اگه با گربه ت جر و بحث می کنی

اگه هر روز اون خونه قد قربیل  لعنتی رو تمیز می کنی

اگه با خودت بلند بلند حرف می زنی

اگه سر هر چیز مسخره بی موردی اشکت در میاد

اگه RadioHead زیاد گوش می کنی

اگه وقتی دو نفرو با هم می بینی قلبت فشرده می شه

اگه زیاد راه می ری ..  کم حرف می زنی

اگه شب ساعت ها تو رختخوابت غلت می زنی تا خوابت ببره

اگه آسم داری

اگه زیاد فکر می کنی

اگه همیشه وسط های  راه حس می کنی دیگه حوصله رانندگی نداری

....

بس خیلی تنهایی...

مثل من

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
..

چه بیهوده جریانیست توالی فصل ها.. اینسان که پیش می رویم تا باور کنیم بشارت شب را.. هم آغوشی با مرگ را.. پیش از آنکه به مامن خاک بشتابیم.. ... ................... ....................... پس تنها نیستیم!!!!!!!!!! یک زوج هنری هستیم با یک معشوقه ابدی که همیشه با هامون همراه هست و هر روز بیشتر باورش می کنیم!!! ... ..... آدمها کلا سادیسم دارند..

نسیم

خوب دیگه پس کم کم باید یه فکر اساسی بکنی

امیر

منم !!! ولی یادمان باشد، اگر خاطرمان تنها شد!!..... طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم !!