موهایم می ریزند باز

در دسته های انبوه اندوهناک

×××

پاییز من انگار تمامی ندارد

/ 0 نظر / 5 بازدید