اندوهم را به نخ می کشم زیر آسمان نه چندان آ بی ای

که باز بوی پاییز می دهد

رشته های درهم نا منظم ....

در جست و جوی حسی که پیشتر  این قدر ها هم دور از دست نمی نمود.....

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
..

eyy y y y yyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyy